อนุทิน 10912 - DSS "work with disability" ( หนิง )

ทำ SAR ส่งงานแผนฯ ด้วยเด้อ

  • งานสนับสนุนนิสิตพิการ (มาตรฐานที่ 2 ภารกิจหลัก)
  • การพัฒนาหน่วยงานสู่องคืการเรียนรู้ (ตัวชี้วัดบังคับ)
เขียน 11 Jun 2008 @ 16:07 () แก้ไข 11 Jun 2008 @ 16:11, ()


ความเห็น (0)