อนุทิน #10912

ทำ SAR ส่งงานแผนฯ ด้วยเด้อ

  • งานสนับสนุนนิสิตพิการ (มาตรฐานที่ 2 ภารกิจหลัก)
  • การพัฒนาหน่วยงานสู่องคืการเรียนรู้ (ตัวชี้วัดบังคับ)
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)