อนุทิน 108896 - นีโอ..เบเกอรี่

ผู้บริหารที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ พูดไม่เข้าท่า ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่น่าเคารพแล้วอย่ามาบ่นว่าเพื่อนไม่เคารพนะ

เขียน 31 May 2012 @ 17:03 ()


ความเห็น (0)