อนุทิน 108896 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

ผู้บริหารที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ พูดไม่เข้าท่า ขาดความน่าเชื่อถือ ไม่น่าเคารพแล้วอย่ามาบ่นว่าเพื่อนไม่เคารพนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)