อนุทิน 108710 - พระบี

พระบี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปณิธานพุทธบุตร

  ขอตั้งจิตปณิธานอย่างหาญกล้า  ดวงจิตข้าจะคงมั่นไม่หวั่นไหว
จะนับถือบูชาพระรัตนตรัย    ทั้งกายใจแน่วแน่ไม่แปรปรวน
จะปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน เพื่อเหนียวรั้งดวงใจไม่ผันผวน
แม้จะมีผู้ใดมุ่งใฝ่ชวน     จะไม่ด่วนเปลี่ยนใจไปศรัทธา
จะแน่วแน่ชื่อตรงองค์พุทธะ   ด้วยสัจจะยึดมั่นพระศาสนา
จะทำทานรักษาศีลภาวนา      ขอสัญญาถือไตรรัตน์เป็นฉัตรชัย
มาเข้าค่ายคุณธรรมน้อมนำจิต   สิ่งใดผิดพร้อมปรับปรุงและแก้ไข
เพื่อเลื่อนขั้นตัวเองสูงขึ้นไป   ยกตนให้สูงค่ากว่าคำคน
ต่อไปนี้มีชื่อว่าพุทธบุตร     ไม่ยั้งหยุดตั้งใจไฝฝึกฝน
จะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีความดีตน    เพื่อทุกคนเอาอย่างในทางดี
จักเดินตามรอยบาทองค์พระพุทธ    พุทธบุตรย่อมตระหนักซึ่งศักดิ์ศรี
ไม่กระทำสิ่งต่ำทรามความอัปรีย์   จักทำดีด้วยกาย วาจา ใจ
จักช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์   เป็นความสุขของชีวิตจิตแจ่มใส
ทำความดีโดยไม่หวังผลจากใคร   แต่ทำเพื่อยกจิตใจให้ถึงธรรม
สุดท้ายนี้ลูกขอย้ำในคำมั่น   ตามปณิธานอย่างมั่นใจไม่ถลำ
แม้มีทุกข์ปางตายไม่ทิ้งธรรม    รักษาความเป็นพุทธบุตร สุดชีพเอย..ฯ
เขียน 27 May 2012 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)