อนุทิน 10858 - ลูกตา-ลูกหมี

การศึกษาหลักสูตร Refraction ของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาควรต้องศึกษาด้าน Hardware หรือเครื่องมือที่จำเป็นก่อนที่อนุมัติให้ศึกษาเพื่อการใช้ประโยชน์ได้เต็มที่  ส่วนผู้จะเรียนก็ทราบดีว่า  ถ้าเรียนจบกลับมาสามารถทำอะไรได้บ้าง  ติดที่เครื่องมือ  ดังนั้น ปรับวิธีคิดใหม่ว่า  แหล่งงบเหล่านั้นจะมาสนับสนุนได้อย่างไรทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้ฝันของผู้จะเรียนเป็นจริงต้องแสดงให้ผู้บริหารเห็น  ที่สำคัญทักษะการเขียนหรือการนำเสนอผลงานและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไปให้ชัด คิดว่าแหล่งงบประมาณไม่น่าจะขัดข้อง เพราะเราจะทำอะไรที่แตกต่างโดยใช้ฐานของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา

เขียน 11 Jun 2008 @ 07:57 ()


ความเห็น (0)