อนุทิน 10853 - wihok

  ติดต่อ

    วันนี้เป็นวันแรกของชีวิตการทำงานในอาชีพที่เลือก ไม่มีผู้บริหารคอยสั่งการ  แนะนำ แต่เราสัญญาร่วมกันว่าเราจะช่วยกันทำงานของตนเองและช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้   ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน  สามัคคี คือพลัง

  เขียน:  

ความเห็น (0)