อนุทิน 108245 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

ทบทวนบทบาทผู้ตรวจประเมิน วันที่๑๖-๑๗พฤษภาคม๒๕๕๕ มจร.ได้จัดสัมมนาการทบทวนบทบาทผู้ตรวจประเมินทั่วประเทศที่ ห้อง๔๐๑ ตึกอธิการบดี มจร.วังน้อย วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนบทบาทการตรวจประเมินในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกตรวจในรอบปีและเพื่อปิดจุดอ่อนเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่ผู้ตรวจประเมิน เมื่อได้มาพบกัน หลายท่านเปลี่ยนไปทั้งวัย และบุคลิคท่าทาง น้ำเสียง จากการได้สนทนาแนวคิดก็เร่ิงเปลี่ยนด้วย จะเป็นเพราะการศึกาาที่ปลี่ยนแปลงหรือเพราะแรงกดดันภายในไม่ทราบได้ หากแต่ว่านักประเมินเหล่านี้ ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งเสริมสถาบัน หากทำอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยกันรักษา หากทำไปเพื่อหน้าตา มหาจุฬาอาจไม่ยั่งยืนยง

เขียน 17 May 2012 @ 06:32 ()


ความเห็น (0)