อนุทิน 107822 - หยั่งราก ฝากใบ

"... ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลม
บัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญ
แม้ถูกทุกข์กระทบ ถึงพลาดพลั้งลง
บัณฑิตคงสงบได้ และไม่ทิ้งธรรม
เพราะชอบหรือชัง..."

: พุทธวจนะ

เขียน 06 May 2012 @ 11:01 ()


ความเห็น (0)