อนุทิน 107822 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

"... ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลม
บัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญ
แม้ถูกทุกข์กระทบ ถึงพลาดพลั้งลง
บัณฑิตคงสงบได้ และไม่ทิ้งธรรม
เพราะชอบหรือชัง..."

: พุทธวจนะ

  เขียน:  

ความเห็น (0)