อนุทิน #107822

"... ขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลม
บัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญ
แม้ถูกทุกข์กระทบ ถึงพลาดพลั้งลง
บัณฑิตคงสงบได้ และไม่ทิ้งธรรม
เพราะชอบหรือชัง..."

: พุทธวจนะ

เขียน:

ความเห็น (0)