อนุทิน #107791

  ติดต่อ

รางวัลและการยกย่องใดๆ

ควรเป็นไปเพื่อสร้างเสริมกำลังใจ ไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดความขัดแย้งและลดทอนกำลังใจของกันและกัน

ส่วนผู้ได้รับรางวัลและการยกย่อง ควรรู้สึกดีและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนทำ มิใช่หลงลำพองใจ ควรเร่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนที่ได้การยกย่องนั้นอย่างรู้สึกสำนึกคุณ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

ขอบคุณต่อความคิด และกำลังใจ ได้อ่านงานกระดาษทรายด้วยค่ะ สงสัยต้องหามาขัดเกลาบ้าง หยาบต่อหยาบ จะละไมขึ้นไหมหนอ

ขอบคุณมากค่ะ ดีใจที่อ่านบันทึก "กระดาษทราย" ค่ะ

ส่วนตัวคิดว่า "กระดาษทราย" จำเป็นต่อการขัดเกลาตัวตนของเราค่ะ

เป็นกำลังใจให้กันและกันในสังสารวัฎอันยาวไกล.... นะคะ