อนุทิน 107726 - พิชชา

  ติดต่อ

วันนี้เตรียมตัวเข้าประชุมวิชาการศึกษาทั่วไปอีกวัน

หลังจากเมื่อวานจูนคลื่นให้ตรงกันและทำ มคอ.3

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (2)

JJ
เขียนเมื่อ 

ฝาก คารวะ พี่ตุ๋ย ด้วยครับ

เช้านี้ท่านบรรยายเรื่อง Outcomes Based Evaluation ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาเพื่อสร้างบณฑิตศตวรรษที่ 21