อนุทิน 107726 - พิชชา

พิชชา

วันนี้เตรียมตัวเข้าประชุมวิชาการศึกษาทั่วไปอีกวัน

หลังจากเมื่อวานจูนคลื่นให้ตรงกันและทำ มคอ.3

เขียน 04 May 2012 @ 06:39 () แก้ไข 04 May 2012 @ 09:50, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ฝาก คารวะ พี่ตุ๋ย ด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เช้านี้ท่านบรรยายเรื่อง Outcomes Based Evaluation ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาเพื่อสร้างบณฑิตศตวรรษที่ 21