อนุทิน 107466 - พรพรรณ

พรพรรณ

ชื่อผู้นำเสนอ นางรัชฎาภรณ์ ปัญญาวงศ์

 

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อดี                 เนื้อหาดี ครอบคลุม

ข้อปรับปรุง       แต่ละเฟรมเนื้อหาเยอะไป เลยทำให้ตัวหนังสือเล็กไป

ข้อเสนอแนะ    ควรเลือกเฉพาะเนื้อหาตัวที่สำคัญ

 

เกณฑ์

(3) มาก            (2) ปานกลาง           (1) น้อย

 

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย

(1)

ปานกลาง (2)

มาก (3)

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวหนังสือ

   

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหว

 

/

 

5

เสียงประกอบ

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอ การพูด การออกเสียง

   

/

 

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆ

 

/

 

รวม

 

7

1

เขียน 28 Apr 2012 @ 12:02 () แก้ไข 29 Apr 2012 @ 10:03, ()


ความเห็น (1)

เป็นข้อความที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งกับการโพสต์ในอนุทินเลยค่ะ ขอความกรุณาเปลี่ยนที่บันทึกเถิดค่ะ