อนุทิน 10692 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

รู้สึกแน่นหน้าอก ปลายมือปลายเท้าชา นั่นคือ แพ้อากาศอีกแล้ว...

  • สรีรยนฺตํ     อันว่ายนต์คือสรีระ
  • จตุกฺจกฺกํ    มี ๔ ล้อ 
  • นวทฺวารํ     มี ๙ ประตู
  • มยา          อันข้าพเจ้า
  • ขมนียํ        พึงอดทนได้หรือ ?
  • ยาปนียํ      พึงให้เป็นไปได้หรือ ?
  เขียน:  

ความเห็น (0)