อนุทิน 106883 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

กำลังเตรียมตัวไปสอน AI ให้นิสิตปี 4 จุฬา

เขียน 15 Apr 2012 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)