อนุทิน 106823 - พระจาตุรงค์ อาจารสุโภ

กอบกิจใดใดอย่าประมาท

พินิจรอบคอบไตร่ถ้วน

สิ่งใดใดมิได้คาดหวัง

สำเร็จเพียงเสร็จชั่วขณะ

เขียน 13 Apr 2012 @ 09:37 () แก้ไข 13 Apr 2012 @ 09:37, ()


ความเห็น (0)