อนุทิน 106665 - aom

aom

ทรัพย์ภายใน

จากหนังสือ เข็มทิศชีวิต โดยคุณฐิตินาถ  ณ พัทลุง

อาจารย์ลดาวัลย์  จันทร์มณี สาขางานการบัญชี

                   พูดถึงทรัพย์ทุกคนคงคิดว่ามันสำคัญและทำให้คนเรามีความสุขได้ตลอดไป แต่จริง ๆ แล้ว ทรัพย์ในที่นี้มันมีทั้งภายใน และภายนอก บางคนมีทรัพย์มากก็ทุกข์มาก สู้คนที่ไม่มีอะไรทำไมบางคนถึงอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องดิ้นรนไปหาให้มันเหนื่อยกายและเหนื่อยใจเลย

                   มีทรัพย์สมบัติบางอย่าง ซึ่งคนจะโกง ขโมย หรือแย่งไปจากเราไม่ได้ อยู่กับตัวเราตลอดเวลา และเป็นตัวกำหนดให้ชีวิตเราขึ้นสูงหรือลงต่ำ คุณสมบัติในใจที่จำเป็นต่อชีวิตเรา ได้แก่

  1.  ศรัทธา ความเชื่อในเหตุและผลของการกระทำ ความตั้งใจในการพัฒนาใจตัวเอง เรียนรู้เป็นประสบการณ์ในทุกสถานการณ์แวดล้อม
  2. ความพยายามรักษาใจ ความคิด การกระทำ คำพูด ไม่ให้ทำร้ายตัวเองและคนอื่น พยายามแก้ไข ปรับปรุง สิ่งไม่ดีที่เคยทำในอดีต คอยระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีก
  3. ความใฝ่ใจในการเรียนรู้ เข้ามาถึงจิตใจตัวเอง
  4. การทำบุญ ให้ทาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้อภัย เป็นกระแสดี ๆ ที่ไหลออกไปจากใจ เป็นพลังงานที่ผู้อื่นรับได้ สัมผัสได้ถึงกระแสบริสุทธิ์ดีงาม ดึงดูดสิ่งที่ดีงามกลับมาสู่ชีวิตเรา (เป็นเคล็ดลับสำหรับคนเก่งที่เคยสงสัยว่าทำไมตัวเองเก่ง แต่ไม่เฮง)
  5. ปัญญาความเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง รวมถึงจิตใจตัวเอง ทำให้เรารู้เหตุผล รู้ว่าควรทำอะไร ทำอย่างไร วางใจอย่างไร เข้าใจคุณโทษ ประโยชน์ของสิ่งต่าง ๆ ด้วยปัญญาภายในที่ได้จากการฝึกฝน อบรม สังเกต เข้ามาที่จิตใจตัวเอง ด้วยสติคือใจที่คอยรู้ทัน ด้วยสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นไม่ไหลไปตามอารมณ์ แม้จะเป็นอารมณ์ที่ดีอย่างความสงบ ก็ไม่หลงเคลิบเคลิ้มไป

 

เห็นหรือยังค่ะว่าทรัพย์ภายในจะเป็นทุนทางใจที่ทำให้คนเราอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลา ไม่

จำเป็นต้องมีเงินทอง ทรัพย์สมบัติมากมายก็อยู่ได้อย่างมีความสุข ทำให้ชีวิตไม่อ้างว้าง อับจน เป็นทุนสำคัญที่สุดในการสร้างทรัพย์ภายนอก สร้างชีวิตที่มั่นคง มีความสุขอย่างแท้จริง แล้วผู้อ่านทุกคนล่ะคะมีทรัพย์ภายในกันบ้างหรือยัง

เขียน 09 Apr 2012 @ 12:07 ()


ความเห็น (0)