อนุทิน 106566 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว

อาตมา เห็นโลกถูกทำร้ายแล้ว ๆ เล่า ๆ แก่งแย่งกันสูบทรัพยากรทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ...

อาตมา เห็นปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติ ณ พื้นที่ต่าง ๆ กำลัง แตก ปริ ทรุด และหายนะ...หากเจ้าคนเนรคุณ กินบนเรือน ขี้บนหลังคา ก็ยังคงทำร้ายโลกต่อไป

ได้ยินมาว่า ร่างกายของเราแต่ละคน ก็คือ โลกลูกหนึ่งเช่นกัน แต่ละคนที่เป็นเจ้าของ ต่างก็ทำร้ายโลกของตนมากมายแล้ว ๆ เล่า ๆ เช่นกัน

เจ้าของร่างกาย สูบเลือดไปขาย สูบไขสันหลังไปขาย ตัดม้าม.. ตับ.. ไต.. ฯลฯ ไปขาย... แล้วยังเอาอบายมุข สิ่งเสพติดปรนเปรออีกมากมาย แล้วโลกใบนี้ จะคืออย่างไร ?

มาช่วยกันตรอง และหาหนทางรักษาโลก...ให้จงดี

เขียน 06 Apr 2012 @ 21:06 ()


ความเห็น (0)