อนุทิน 106468 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ        นางสาวปราณี  กุลมิน

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการ

                    ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน

                    วิทยาศาสตร์ 

ข้อดี                พูดได้ดี  พูดชัดเจน

ข้อปรับปรุง     เนื้อหาค่อนข้างเยอะ

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

   น้อย ( 1 )

   ปานกลาง ( 2 )

   มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

   

/

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

4

15

รวม

   

19

เขียน 03 Apr 2012 @ 20:48 ()


ความเห็น (0)