อนุทิน 106409 - เกศินี คำเกษ

ผู้นำเสนอ            ธัญญารัตน์  แสงธรรม

ชื่อเรื่อง               การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิด

                        สร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้น ม.2  ระหว่างการเรียน

                        จากวีดีทัศน์แบบปฏิสัมพันธ์กับการสอนแบบปกติ 

                        เรื่อง  การออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้

                        การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ข้อดี                  พูดได้ดี

ข้อปรับปรุง          พูดเร็ว

 

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย ( 1 )

ปานกลาง ( 2 )

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

   

/

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

/

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

   

/

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

   

/

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า 

เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออกเสียงเหมาะสมหรือไม่ 

   

/

8

 เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

     

สรุปผลการประเมิน

 

4

15

รวม

   

19

เขียน 02 Apr 2012 @ 13:49 ()


ความเห็น (0)