อนุทิน 106330 - อรัญญา

อรัญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

1.ชื่อผู้นำเสนอ  นางวิลัยพร  วรรณวิจิตร์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ   การฝึกบริหารจิตตามวิธีของโยคะที่มีผลต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  ในการวาดรูประบายสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3. ข้อดี   เทคนิคการนำเสนอดี

4.ข้อปรับปรุง   ตัวหนังสือเล็ก  เนื้อหามากไป บางเฟรม ใช้สีพื้นหลังมืดทำให้มองไม่ชัด

5.ข้อเสนอแนะ   ควรใช้ตัวอักษรขนาด   35

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม  2

2.สีตัวอักษร  3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  2

7.วิธีการนำเสนอ power point  3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ  2

9. สรุปผลการประเมิน  20

 

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:49 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:57, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

1.ชื่อผู้นำเสนอ นางสาวพรพรรณ ศรีประสงค์

2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ การพัฒนาผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI

3. ข้อดี เนื้อหาครบถ้วน ชัดเจนสมบูรณ์

4.ข้อปรับปรุง ตัวหนังสือเล็ก เนื้อหามากไป บางเฟรม ใช้สีพื้นหลังมืดทำให้มองไม่ชัด

5.ข้อเสนอแนะ ควรใช้สีพื้นหลัง สีน้ำเงินหรือสีที่ไม่แสบตาผู้อ่าน

6.สรุปผลการประเมิน ระดับ ( 1) ปานกลาง ( 2 ) มาก ( 3 )

เกณฑ์การประเมิน

1.ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2

2.สีตัวอักษร 3

3.การออกแบบพื้นหลัง 3

4.ภาพประกอบ 3

5. เสียงประกอบ 2

6. เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 2

7.วิธีการนำเสนอ power point 3

8.เทคนิคพิเศษอื่น ๆ 2

9. สรุปผลการประเมิน 20