อนุทิน 106325 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวศิราณี  กลางประพันธ์

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การฝึกปฎิบัติชุดจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกปฏิบัติ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้อัลกอริทึมสำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข้อดี   พูดนำเสนอดังชัดเจน

ข้อปรับปรุง  เนื้อหาบางเฟรมเยอะไป

ข้อเสนอแนะ  ควรสรุปเนื้อหาให้สั้นลง

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

             /        

2

สีตัวอักษร

 

/

 

3

การออกแบบพื้นหลัง

              /

 

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

14

      3

รวม

 

17

เขียน 31 Mar 2012 @ 11:34 ()


ความเห็น (0)