อนุทิน 106300 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางอรัญญา  ช่วยวัฒนะ

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาการอ่านและการเขียนแจกลูกสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ข้อดี   พูดนำเสนอชัดเจน

ข้อปรับปรุง  ควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือ

ข้อเสนอแนะ  ตัวหนังสือเยอะ ส่งผลให้ขนาดตัวหนังสือเล็กลง ควรสรุปให้สั้นกว่านี้

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

              /

 

2

สีตัวอักษร

   

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

   

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

10

       9

รวม

 

19

เขียน 31 Mar 2012 @ 10:07 ()


ความเห็น (0)