อนุทิน 106298 - อัจฉรา เหลือผล

ผู้นำเสนอ  นางสาวปราณี  กุลมิน

ชื่อเรื่อง   การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ข้อดี   ตัวหนังสือขนาดเหมาะสม สีพื้นหลังสว่างดี

ข้อปรับปรุง  พูดนำเสนอชัดเจน

ข้อเสนอแนะ  - 

 

สรุปผลการประเมินระดับความเหมาะสม  (ปานกลาง 2)

เกณฑ์การประเมินผู้นำเสนองาน

  1. [email protected]  อาจารย์

ลำดับที่

รายการ

ระดับคะแนน

น้อย  ( 1 )

ปานกลาง (2)

มาก ( 3 )

1

ขนาดตัวอักษร

 

 

/

2

สีตัวอักษร

 

 

/

3

การออกแบบพื้นหลัง

 

 

/

4

ภาพประกอบรวมทั้งภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมหรือไม่ 

 

/

 

5

เสียงประกอบเหมาะสมหรือไม่

 

/

 

6

เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค  ระหว่างหน้า  เหมาะสมหรือไม่

 

/

 

7

วิธีการนำเสนอของผู้นำเสนอการ  การพูด  การออก

  เสียง  เหมาะสมหรือไม่

   

/

8

เทคนิคพิเศษอื่นๆถ้ามี

 

/

 

9

สรุปผลการประเมิน

 

8

       12

รวม

 

20

 
เขียน 31 Mar 2012 @ 10:03 ()


ความเห็น (0)