อนุทิน 106287 - ดาระณี

ดาระณี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมิน การนำเสนองานวิจัย ของเพื่อนๆ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

1ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2สีตัวอักษร 3การออกแบบพื้นหลัง 4ภาพประกอบ 5เสียงประกอบ 6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7วิธีการนำเสนอ 8เทคนิคพิเศษอื่นๆๆ

เขียน 31 Mar 2012 @ 09:42 () แก้ไข 31 Mar 2012 @ 11:46, ()


ความเห็น (0)