อนุทิน 106251 - Ka-Poom

Ka-Poom

โครงสร้างความคิดของอริยะบุคคลนั้นลึกซึ้ง

บางครั้งยากเกินกว่า "ปัญญา" เราจะหยั่งถึง...

เขียน 30 Mar 2012 @ 15:44 () แก้ไข 30 Mar 2012 @ 17:48, ()


ความเห็น (0)