อนุทิน #106251

โครงสร้างความคิดของอริยะบุคคลนั้นลึกซึ้ง

บางครั้งยากเกินกว่า "ปัญญา" เราจะหยั่งถึง...

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)