อนุทิน 106250 - Ka-Poom

  ติดต่อ

จากบันทึกชีวิตที่ถูกฝึกให้คิด...นี้

คือ การสะท้อนให้เห็นว่า เราได้คิดและตระหนักถึงประสบการณ์ในวัยเด็กและสิ่งที่แม่กับพ่ออบรมเลี้ยงดูเรามา

ใจเราอ่อนโยนขึ้น...ซาบซึ้งในพระคุณของบุพการีทั้งสองท่าน

การได้เกิด...

คือ พระคุณที่แม่กับพ่อเสียสละความสุขส่วนตัวให้โอกาสเราได้เกิด บ่มเพาะเลี้ยงดู หากไม่ได้รับโอกาสนี้ ก็ไม่มีโอกาสได้เจอธรรมะอันประเสริฐ

...

  เขียน:  

ความเห็น (0)