อนุทิน #106248

Note;

  • ค่ากับข้าวสำหรับเด็กๆ ที่มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ๕,๐๐๐ บาท
  • ค่าน้ำค่าไฟ ถวายวัดกับพี่ก้อยคนละครึ่ง รวม ๕,๐๐๐ บาท
  • ให้แม่...๑๙,๐๐๐ บาท

ชำระหนี้แก่พระอรหันต์ที่บ้าน ตลอดจนพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

อนุโมทนากับบุญที่หลากหลายครับ