อนุทิน 106240 - ศรีกรม

  ติดต่อ

  • ๒๖ มี.ค. ประชุมกก.สารบบคดี และ ทีโอที เข้าพบ
  • ๒๗ มี.ค. อบรม ขีดสมรรถนะ และประชุม อนุกรรมการบริหารองค์ความรู้ -๒๘ มี.ค. อบรมการใช้ระบบงานบริหารงานบุคคล และประชุมคณะทำงานการโอนย้ายข้อมูล
  • ๒๙ ประชุม กก.งานบังคับคดี บางครั้งหากไม่ได้บันึกไว้ก็ลืม ดังที่ท่านว่า "อ่านแล้วไม่จำ ก็จำเป็นต้องจด "
  เขียน:  

ความเห็น (0)