อนุทิน 106221 - npa sisomphone phone soudthichak

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เขตตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้นำเสนอ :  นายแก้วละคอน  วรสาร

ข้อดี : อธิบายได้ชัดเจนดี

ข้อเสีย : การออกแบบพื้นหลังและตัวอักษร สีกลมกลืนกันเกินไป

ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขสีพื้นหลังหรือปรับปรุงสีตัวอักษรให้ดูชัดเจนมากขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)