อนุทิน 106220 - npa sisomphone phone soudthichak

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าวแบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด : กรณีศึกาาสมาชิกแจ้งข่าวในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ผู้นำเสนอ : พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ

ข้อดี : การนำเสนอ น้ำเสียงชัดเจนดี

ข้อเสีย : การออกแบบภาพพื้นหลัง และสีตัวอักษร กลมกลืนกันเกินไป ทำให้มองเห็นอักษรได้ไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้สามารถมองเห็นตัวอักษรให้ชัดเจนมากกว่านี้

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 29 Mar 2012 @ 22:16 ()


ความเห็น (0)