อนุทิน 106219 - npa sisomphone phone soudthichak

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษา ชุมชนวัดศรีโคมคำพะเยา ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา

ผู้นำเสนอ : นายทองสา  สีสมบัติ

ข้อดี : ขนาดตัวอักษรใหญ่ ชัดเจนดี

ข้อเสีย : การเรียบเรียงหัวข้อต่างๆ ยังไม่เป็นไปตามเนื้อหา และหัวข้อในแต่ละบท

ข้อเสนอแนะ : ควรจัดเรียบเรียงหัวข้อต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน 

ผลการประเมิน : ระดับ 2

เขียน 29 Mar 2012 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)