อนุทิน 106216 - npa sisomphone phone soudthichak

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้นำเสนอ : กิรอัชฌา  แถมสมดี

ข้อดี : อธิบายได้ละเอียดดี

ข้อเสีย : พื้นหลังและสีอักษรกลมกลืนกันเกินไป ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน และในที่มาและความสำคัญ เนื้อหาเยอะเกินไป ทำให้ตัวอักษรเล็กลง

ข้อเสนอแนะ : ควรให้สีพื้นหลังและสีตัวอักษร ที่ตัดกันและสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากกว่านี้ และในบางสไลด์หากตัวอักษรมากเกินไป ควรที่จะเพิ่มไปสไลด์ถัดไป เพื่อให้มองเห้นได้ชัดเจนมากขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน 29 Mar 2012 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)