อนุทิน 106198 - Ka-Poom

  ติดต่อ

ในทัศนะ...

...

มองว่า ผู้ป่วยและญาติ มีภาวะการเจ็บป่วยทางจิตใจไม่มากไม่น้อยไปกว่ากัน ดังนั้นกระบวนการรักษาต้องบวกเรื่องการเยียวยาเข้าไปด้วย

หัวใจของผู้รักษาต้องเปี่ยมไปด้วยความเยียวยา

  เขียน:  

ความเห็น (0)