อนุทิน 106043 - justholla

justholla

ผู้นำเสนอ : นายวัน พรหมราช

หัวข้อ : การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน

ข้อดี : ข้อมูลในการนำเสนอละเอียดครบถ้วนดี

ข้อเสีย : พื้นหลังค่อนข้างมืด และตัวหนังสือเล็ก

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับพื้นหลังให้สว่างขึ้น และตัวหนังสือใหญ่ขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

เขียน 25 Mar 2012 @ 11:16 ()


ความเห็น (0)