อนุทิน 106041 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ: ภากร แก้วแสน ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพฤติกรรมการควบคูมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปรีนญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษาษากลุ่มตามแนวทฟษฎี ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:52 ()


ความเห็น (0)