อนุทิน 106041 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ: ภากร แก้วแสน ชื่อเรื่อง: การพัฒนาพฤติกรรมการควบคูมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปรีนญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษาษากลุ่มตามแนวทฟษฎี ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ มาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)