อนุทิน 106040 - Praepitcha_Auii

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนัก ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง

ผู้นำเสนอ : นายภาสกร  แก้วแสน

ข้อดี : การนำเสนอ ชัดเจนดี

ข้อเสีย : ในบทที่ 3 ไม่มีเนื้อหาบรรยายขยายหัวข้อ

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มเนื้อหาบางเนื้อหาเข้าไปในบางหัวข้อ เพื่อให้เห็นความชัดเจนมากขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)