อนุทิน 106036 - Saranporn

Saranporn

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นายภาสกร แก้วแสน

หัวข้อ : การพัฒนาพฤติกรรมการควบคุมตนเองในการลดน้ำหนักของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยการให้คำปรึกษากลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริง

ข้อดี : 1. นำเสนอได้ชัดเจน  

         2. ข้อมูลละเอียด ครบถ้วน

ข้อเสีย : 1. สีพื้นหลังค่อนข้างทึบ

            2. ไม่มีรูปภาพประกอบการวิจัย

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มปรับสีพื้นหลัง และเพิ่มรูปภาพ เพื่่อให้การนำเสนอน่าสนใจมากขึ้น

สรุปผลการประเมิน : มาก (3)

เขียน 25 Mar 2012 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)