อนุทิน 106017 - Praepitcha_Auii

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจของสมาชิกกองทุนในจังหวัดสระบุรี

ผู้นำเสนอ : นายคำประเสริฐ แก้วมณี

ข้อดี : อธิบายได้ละเอียดดี

ข้อเสีย : ขนาดตัวอักษรเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ : เพิ่มขนาดตัวอักษรให้ใหญ่มากขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)