อนุทิน 106010 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ: วัน พมมลัด ชื่อเรื่อง: การเวนคืนที่ดินของลัดให้แก่ชุมชน ข้อดี: การนำเสนอดี การออกเสียงการบรรยายดี แฟลมและเนื้อหาตัวหนังสือเหมาะสม ข้อเสีย: ข้อเสนอแนะ: สรุปผลการประเมิณ: ระดับ ปานกลาง

  เขียน:  

ความเห็น (0)