อนุทิน #106005

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นางสาวแพรพิชญ์ชา แก้วพุด

หัวข้อ : การพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ชนิดไม่ทราบสาเหตุ โดยเทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม ตำบลโนนฆ้อง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

ข้อดี : 1. การนำเสนอกระชับ น่าสนใจ

         2. อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนดี

ข้อเสีย : การพูดค่อนข้างเร็ว

ข้อเสนอแนะ : ควรปรับจังหวะการพูดให้ช้าลง

สรุปผลการประเมิน : 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)