อนุทิน 105971 - Nsurasak

Nsurasak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

         วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับ ปวส.เทคนิคเครื่องกลเรือ หลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ฝ่ายช่างกลเรือ ประจำปีการศึกษา 2555

  • รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลเรือ,ช่างกลเกษตร,ช่างกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

สนใจรีบสมัครด่วน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีค. 2555 รับสมัครที่วิทยาลัยฯการต่อเรือนครศรีฯ

หลักฐานการสมัคร

  1. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

  3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 4 รูป

  4. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.สุรศักดิ์ นาคาลักษณ์ 087-6268842

เขียน 25 Mar 2012 @ 00:03 () แก้ไข 25 Mar 2012 @ 00:04, ()


ความเห็น (0)