อนุทิน #105712

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ :นายบุญยอด นามเสนา เรื่อง การจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อดี : เนื้อหาพอใช้ได้

ข้อเสีย : ควรปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ : ค้นคว้าบางบทให้ชัดเจน

ผลการประเมิน : ระดับ ปานกลาง(๒)

  เขียน:  

ความเห็น (0)