อนุทิน 105712 - mr Keolakhone Volasane

ผู้นำเสนอ :นายบุญยอด นามเสนา เรื่อง การจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้

ข้อดี : เนื้อหาพอใช้ได้

ข้อเสีย : ควรปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ : ค้นคว้าบางบทให้ชัดเจน

ผลการประเมิน : ระดับ ปานกลาง(๒)

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:30 ()


ความเห็น (0)