อนุทิน 105701 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

การวิพากษ์วิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิต เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ พ.ต.ท.สันติสุข สุทธิกุลสมบัติ เรื่องการพัฒนากระบวนการปฏิบัติของสมาชิกแจ้งข่าว แบบการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน : กรณีศึกษาสมาชิกแจ้งข่าว ข้อดี มีความตั้งใจสูง ข้อเสีย พื้นหลังมืดไป ข้อเสนอแนะเพิ่มความเคลื่อนไหวตัวหนังสือ ปรับพื้นหลังให้สว่าง สรุปผล ปานกลาง (๒) ผู้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 55422319116

เขียน 18 Mar 2012 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)