อนุทิน 105687 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ : นายทองสา สีสมบัติ

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษา ชุมชนวัดศรีโคมพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ข้อดี: เทคนิคการเคลื่อนไหวสบายตา ไม่เวียนศีรษะ

ข้อเสีย: สีตัวอักษรสลับกัน ขนาดของตัวอักษรควรมีขนาดเท่ากันทุกสไลด์

ข้อเสนอแนะ: อักษรตัวเลขควรเป็น ตัวเลขอารบิกอย่างเดียว แถวของหัวข้อควรเป็นแถวเดียวกัน ควรมีเสียง ควรมีภาพ

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)