อนุทิน 105679 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ :  บุญยอด นามเสนา ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ข้อดี : ทราบถึงการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ข้อเสีย : ตัวหนังสือภาพแฟลมควรปรับปรุงอีกหน่อยคร้าบ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการอธิบายเนื้อหาการวิจัยให้ละเอียดมากกว่านี้ สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

เขียน 18 Mar 2012 @ 11:30 ()


ความเห็น (0)