อนุทิน 105670 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ :  กิรอัชฌา แถมสมดี ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัมนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อดี : ทราบถึงการพัฒนายุทธศาสตร์การพัมนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น ข้อเสีย : แฟลมและตัวหนังสือไม่ค่อยดูน่าสนใจคร้าบ ข้อเสนอแนะ : ควรมีการอธิบายให้ละเอียดมากกว่านี้ สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:46 ()


ความเห็น (0)