อนุทิน 105655 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นายบุญยอด นามเสนา

ชื่อเรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ลุ่มแม่แจ่มตอนบน ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ข้อดี: สีของตัวอักษรอ่านออกง่ายชัดเจน

ข้อเสีย: ขนาดตัวอักษรเล็กใหญ่สลับกัน การจัดคั่นหน้าของสไลด์หัวข้อไม่ตรงแถวกัน

ข้อเสนอแนะ:  ขนาดของตัวเลข และขนาดของอักษรภาษาควรมีขนาดเหมาะสมกัน การพรีเซนต์ควรสบตากับผู้ฟังบรรยาย

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

เขียน 18 Mar 2012 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)