อนุทิน 105654 - svvonevilay

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงพยาบาลขอนแก่น

ผู้นำเสนอ กิรอัชฌา แถมสมดี

ข้อดี : Power Point รูปแบบ สี ชัดเจน

ข้อเสีย : บางชีต มีรายละเอียดเนื้อหามากเกินไป ตัวอักษรมองไม่เห็น

ข้อเสนอแนะ : ปรับรายละเอียดเนื้อหาให้เหมาะสม

ผลการประเมิน : ระดับ 3 (มาก)

โดย นาย วรวิไล

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)