อนุทิน 105537 - เชาวฤทธิ์

เชาวฤทธิ์

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดีของผู้นำเสนอ ข้อปรับปรุงของผู้นำเสนอ ข้อเสนอแนะของผู้นำเสนอ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์การให้คะแนน 1ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 2สีตัวอักษร 3การออกแบบพื้นหลัง 4ภาพประกอบ 5เสียงประกอบ 6เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7วิธีการนำเสนอ powerpoint 8เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)