อนุทิน 105530 - ธัญญรัตน์

1.ชื่อผู้นำเสนอ 2.ชื่อเรื่องที่นำเสนอ 3.ข้อดี 4.ข้อปรับปรุง 5.ข้อเสนอแนะ 6.สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย (1) ปานกลาง(2) มาก(3) เกณฑ์การประเมิน 6.1 ขนาดตัวอักษร 6.2 สีตัวอักษร 6.3 การออกแบบพื้นหลัง 6.4 ภาพประกอบ 6.5 เสียงประกอบ 6.6 เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 6.7 วิธีการนำเสนอ Power Point 6.8 เทคนิคพิเศษอื่นๆ

เขียน 17 Mar 2012 @ 11:41 ()


ความเห็น (0)