อนุทิน 105522 - สุรพร

  ติดต่อ

ชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่องที่นำเสนอ ข้อดี ข้อปรับปรุง ข้อเสนอแนะ สรุปผลการประเมิน ระดับ น้อย(1) ปานกลาง(2) มาก(3)

1ขนาดตัวษรเหมาะสม 2สีตัวอักษร 3การออกแบบพื้นหลัง 4ภาพประกอบ 5เสียงประกอบ 6เทคนคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7วิธีการนำเสนอ powerpoint 8เทคนิคพิเศษอื่นๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)