อนุทิน 105420 - Ka-Poom

Ka-Poom

การให้โอกาสเป็นเรื่องที่วิเศษสุดของชีวิต การฝึกให้โอกาสคือ การตกลงใจให้โอกาสตนเอง เมื่อให้โอกาสตนเองเป็นก็จะสามารถให้โอกาสผู้อื่นได้

ข้าพเจ้าเชื่อในเรื่องการให้โอกาส "ล้มแล้วก็ลุกใหม่"... คนที่ไม่ยอมลุกนั้น จะต้องมาเรียนเรื่องเดิมๆ ซ้ำๆ อีกไม่รู้กี่ครั้ง เรียนรู้ไปจนเข้าใจและจะไม่ได้มาเรียนรู้อีก 

เขียน 13 Mar 2012 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)